Jakie błędy najczęściej popełniają nadawcy usług transportowych?

0
196

Bardzo często zdarza się, że nadawcy popełniają błędy już na poziomie zamówień usług transportowych, które mogą być bardzo kosztowne w skutkach.
Jednym z przykładów może być dobranie przez klienta nieodpowiedniego typu pojazdu do przewożonego ładunku. Nie wszyscy klienci podają dokładnie ilości i specyfikację ładunku, który planują przewieźć – często po prostu zamawiają konkretny pojazd, ponieważ np. nie znają jeszcze dokładnej ilości palet z ładunkiem. Przy takim scenariuszu często kończy się to tym, że ładunek nie mieści się na zamówione auto. W celu uniknięcia takich sytuacji warto znać typy najczęściej wykorzystywanych pojazdów w transporcie, ich wymiary oraz ładowność.

Braki w dokumentacji

Tutaj mamy do czynienia z dwoma kategoriami uchybień nadawcy. Pierwsza kategoria obejmuje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przewozu. Najczęstszymi błędami, które się zdarzają w tym zakresie, są niewłaściwe wypełnienie listu przewozowego oraz nieprzekazanie przewoźnikowi dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oczywiście nie każda taka sytuacja musi prowadzić do szkody, jednakże nierzadko błahe z pozoru uchybienie może narazić przewoźnika na znaczne nieprzyjemności.
Wśród typowych szkód powstałych z tego powodu wymienić można wszelkie kary administracyjne związane z przeciążeniem pojazdu (będące następstwem nieprawidłowego wpisania wagi przesyłki do listu przewozowego), kary związane z przewozem towarów niebezpiecznych bez zachowania odpowiednich warunków (ze względu na brak świadomości przewoźnika charakteru przewożonego ładunku), a także konieczność uiszczenia przez przewoźnika należności celnych i podatkowych związanych z transportem towaru,co do którego nadawca nie dochował wszystkich formalności (z uwagi na brak przekazania przewoźnikowi stosownych dokumentów).

Niewłaściwy stan przesyłki

Następna kategoria naruszeń po stronie nadawcy odnosi się do samej przesyłki i jej stanu, a także nienależytego wykonania czynności ładunkowych.
W tym wypadku w grę wchodzić mogą szkody w postaci kosztów utylizacji zepsutego lub stwarzającego zagrożenie ładunku, uszkodzenia w środkach transportowych czy różnego rodzaju kary administracyjne nałożone na przewoźnika np. z powodu zbytniego obciążenia jednej osi w wyniku nierównomiernego rozmieszczenia towaru podczas załadunku.

Zła interpretacja czasu pracy oraz jazdy kierowców Niejednokrotnie napotykamy się na problemy związane z interpretacją czasu jazdy oraz pracy kierowców. Na poziomie zamówienia transportu, nadawca może oczekiwać dostawy ładunku na konkretny termin tj. dzień oraz godzina. W momencie gdy termin dostawy nie jest możliwy do zrealizowania przestrzegając zasad czasu pracy oraz jazdy kierowców – nadawca zostaje natychmiast
o takim fakcie poinformowany i jednocześnie otrzymuje propozycję najszybszego możliwego terminu dostawy, zgodnego ww. zasadami.
Występują jednak często nieporozumienia na tym poziomie oraz straty po obu stronach w postaci czasu. Aby tego uniknąć wystarczy zapoznać się z podstawowymi zasadami czasu jazdy oraz pracy kierowców w pojedynczej oraz w podwójnej obsadzie dla aut z tachografami (powyżej 3,5T dopuszczalnej masy całkowitej) na schemacie poniżej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here