Dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny? (I)

0
3258
Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny?

Czas czytania:
ok. 4 min

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach?
  • Jakie problemy logistyczne pojawiają się w firmach najczęściej?
  • Jaki wpływ na zmiany w logistyce mają wykwalifikowani specjaliści?
  • Dlaczego stosowanie nowych metod i technologii w przedsiębiorstwie jest tak ważne?
  • Co to jest banchmarking?
  • W jaki sposób konsulting logistyczny wpływa na umiejętności pracowników?
  • Jaką rolę w usprawnianiu pracy firmy odgrywa analiza danych?
  • Jak rozliczać się za firmą konsultingową?

W każdym przedsiębiorstwie wdrażane są procesy planowania i kontrolowania. Niezależnie od branży każda firma zajmuje się sprzedażą produktu – mogą to być artykuły spożywcze czy sprzęt RTV/AGD, ale również kredyty i pożyczki, nieruchomości lub usługi księgowe. Pomimo że nie każda z nich utożsamiana jest z produkcją i magazynowaniem, w rzeczywistości w każdej dąży się do usprawnienia obsługi klienta, sprawnego przepływu informacji i realizacji zamówień. Tych aspektów dotyczą działania logistyczne. Najbardziej dostrzegalne problemy z tego obszaru istnieją jednak w produkcji i magazynowaniu.

Logistyka – system organizujący pracę całego przedsiębiorstwa

Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie obejmuje przede wszystkim planowanie, utrzymywanie zapasów, składowanie, realizację zamówień, obsługę klienta i przepływ informacji. Bez tych działań bardzo trudno jest efektywnie wdrożyć logistyczne myślenie i skutecznie zarządzać całym procesem logistyki. Problem dotyczy ponadto bardzo szerokiego spektrum obowiązków, z jakimi musi zmierzyć się właściciel firmy, a następnie jego zespół. Oprócz wykonywania swoich codziennych zadań należy usystematyzować swoją pracę w taki sposób, aby również właściwie planować swoje działania, usprawniać je i zwiększać swoją produktywność.

Doradztwo logistyczne - usprawnij system organizujący pracę całego przedsiębiorstwa
Doradztwo logistyczne – usprawnij system organizujący pracę całego przedsiębiorstwa

Logistyka jest systemem, procesem, złożonym i wielowymiarowym mechanizmem, którego cel stanowi uregulowanie działań w całym przedsiębiorstwie. Ta sfera dotyka praktycznie wszystkich obszarów firmy – aby osiągnąć cel, trzeba nie tylko dostrzec niedoskonałości w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa, braki w zasobach ludzkich i swoje mocne strony, ale również opracować taki plan działania, który pozwoli wdrożyć skuteczny plan naprawczy, usprawniający, doskonalący to, co nie pozwala nam wyróżnić się na tle konkurencji.

Przedsiębiorcy bardzo często nie są świadomi skali problemu. „Niedoskonałości” firmy z zakresu logistyki objawiają się stopniowo, a brak reakcji ze strony jej właściciela powoduje, że nabierają coraz większych rozmiarów. Zwłoka z podjęciem działań naprawczych i usprawniających przekłada się niekiedy na konieczność dokonania ogromnej rewolucji, na którą powinien być przygotowany cały zespół. Konsulting logistyczny można wdrożyć na każdym etapie prowadzenia działalności, nawet jeżeli będzie to wymagało transformacji systemu firmy w bardzo dużym stopniu. Samodzielne opracowywanie zmian może okazać się przeszkodą trudną lub niemożliwą do pokonania ze względu na ograniczenia czasowe, brak odpowiednio kwalifikowanych zasobów, wiedzy o najnowszych trendach i metodach, a także brak samokrytyki i obiektywnego postrzegania niedoskonałości oraz problemów we własnej firmie.

Zmiany i udoskonalanie wymagają… czasu

Czas w tym kontekście należy rozumieć dwojako. Otóż każda wdrożona zmiana nie prowadzi natychmiast do osiągnięcia wyznaczonych celów, na nie trzeba poczekać. Ponadto aby możliwe było podjęcie działań, najpierw trzeba je zaplanować. Logistyka dotyczy funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, system tworzą osoby zajmujące się transportem, zarządzaniem, magazynowaniem, obsługą klienta i realizacją zamówień, a także pracownicy działów logistycznych. Rozwój biznesu to optymalizacja funkcjonowania procesów. W natłoku codziennych zadań każdy z wyżej wymienionych pracowników nie zawsze dostrzega problem oraz przyczyny niedostatecznej produktywności. Wykonywanie obowiązków związane jest z czasem, planowanie i zarządzanie zmianami są kolejnymi, na które bardzo często już brakuje godzin pracy. Czas – to on jest jednym z największych wrogów współczesnego przedsiębiorcy. W przypadku konsultingu logistycznego w żaden sposób nie jest dostrzegalna większa ilość obowiązków, a jedynie poprawa w funkcjonowaniu całego systemu.

Działania logistyczne wymagają kwalifikowanych zasobów ludzkich

Kolejnym ograniczeniem dla firmy w procesie planowania zmian, ich wdrażania i doskonalenia działań logistycznych jest brak odpowiednich kwalifikowanych zasobów ludzkich. Logistyka to system i proces, ale również nauka. Wymaga wiedzy, umiejętności, sprawnego łączenia analitycznego i kreatywnego myślenia, a następnie umiejętnego wdrożenia zmian, podtrzymania ich efektów i nieustannego kontrolowania. Firmom nierzadko brakuje specjalistów z obszaru logistyki. Ich zespół oczywiście składa się z osób obsługujących klientów, magazynierów, inżynierów, pracowników produkcji, jednak oni tylko wykonują powierzone im zadania, nie planują ich, nie są odpowiedzialni za ich reorganizację. Brak kwalifikowanych zasobów ludzkich bezpośrednio łączy się z brakiem czasu i zasobów finansowych uniemożliwiającym powiększenie zespołu o konkretnych specjalistów.

Prężnie rozwijająca się branża logistyczna, nowe trendy i metody

XXI wiek to okres komputeryzacji, cyfryzacji i nowoczesnej technologii, to również bardzo wyraźny wzrost liczby firm świadczących usługi na rynku lokalnym i międzynarodowym. Te dwa czynniki spowodowały, że aby się wyróżnić i nie tylko nie stracić klienta, ale również pozyskać nowego, należy prowadzić obserwację nowości pojawiających się w branży. W przypadku produkcji, transportu czy też magazynów jest to szczególnie widoczne, ponieważ wiele obowiązków pracowników przejęte zostało przez programy komputerowe, systemy i urządzenia. Dzisiaj w nowoczesnych firmach człowiek więcej pracuje umysłowo niż fizycznie. Takie przedsiębiorstwa wykorzystują swoją przewagę. Wszelkie obowiązki wykonywane są sprawniej, dokładniej i z uwzględnieniem wyników raportów pracy, które pozwalają na wprowadzanie zmian w celu usprawnienia poszczególnych procesów. Przedsiębiorcy nie są w stanie cały czas kontrolować pojawiających się nowych trendów i metod, nie zawsze również mają na tyle dużą wiedzę, aby dostrzec, które z nich mogą rzeczywiście przynieść wymierne korzyści ich firmie.

Samokrytyka pomaga, brak obiektywizmu przeszkadza

Człowiek popełnia błędy, człowiek z natury jest istotą niedoskonałą. Możemy być doskonali w jednej dziedzinie, podczas gdy druga będzie nam całkowicie obca. Rola przedsiębiorcy i właściciela firmy, osoby zarządzającej i sprawującej kontrolę nad zespołem, jest bardzo trudna i wymaga dużo samokrytyki. Obiektywna ocena systemu, według którego funkcjonuje firma, jest kluczem do sukcesu, jaki osiągamy skutecznym planowaniem zmian i ich wdrażaniem. Aby było to możliwe, trzeba zdefiniować swoje błędy i znaleźć newralgiczne obszary naszej działalności. Jest to trudne, z punktu widzenia przedsiębiorcy często niewykonalne.

XXI wiek to zmiany, a ich potrzebę dostrzegli specjaliści z zakresu konsultingu logistycznego. To ludzie, którzy mają szeroką wiedzę z dziedziny logistyki, transportu, magazynowania, produkcji, zarządzania zespołem i obsługi klienta. Stanowią zespół, którego praca polega na planowaniu, kontrolowaniu, wdrażaniu i obserwacji. Celem przedsiębiorcy jest nieustanny wzrost sprzedaży, osiąganie coraz większego zysku. Celem firmy zajmującej się konsultingiem logistycznym jest stworzenie systemu, który umożliwi realizację celów przedsiębiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here