Dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny? (II)

0
344
Doradztwo logistyczne - planowanie fundamentów
Doradztwo logistyczne - planowanie fundamentów

dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny?

Czas czytania:
ok. 4 min

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach?
  • Jakie problemy logistyczne pojawiają się w firmach najczęściej?
  • Jaki wpływ na zmiany w logistyce mają wykwalifikowani specjaliści?
  • Dlaczego stosowanie nowych metod i technologii w przedsiębiorstwie jest tak ważne?
  • Co to jest banchmarking?
  • W jaki sposób konsulting logistyczny wpływa na umiejętności pracowników?
  • Jaką rolę w usprawnianiu pracy firmy odgrywa analiza danych?
  • Jak rozliczać się za firmą konsultingową?

Logistyka w przedsiębiorstwie nie polega tylko na planowaniu, na stworzeniu systemu, który usprawniłby pracę zespołu i zwiększył wydajność pracowników. Plan jest fundamentem, na którym buduje się system. Reorganizacja to aktywne działanie, wymaga nieustannych modyfikacji przynoszących efekty w możliwie najkrótszym czasie. Wiąże się to również z koniecznością szybkiej reakcji na ewentualne problemy i pojawiające się nowe trendy i metody. Z tego wynika, że planowanie jest tylko jednym z etapów, a cały proces jest znacznie bardziej złożony.

Konsulting logistyczny daje ogromne możliwości. Crusar postrzega system logistyczny w bardzo szerokim zakresie. Definiuje go wielowymiarowo i wieloaspektowo. Koncentruje się zarówno na jego planowaniu i tworzeniu, jak i na zarządzaniu zmianą. Dostrzega potrzebę wdrażania rozwiązań doskonalących nie tylko jednorazowo, ale w sposób ciągły. Pracownicy firm produkcyjnych, transportowych i logistycznych muszą nauczyć się szybkiej asymilacji w nowym środowisku – dzisiaj nie można przyzwyczajać się do tego, co już zostało zmienione, ponieważ niedługo potem pojawiają się kolejne zmiany. Przedsiębiorcy boją się podejmować szybkie decyzje w bardzo krótkim czasie, boją się konsekwencji, nie do końca ufają sobie, swojej wiedzy i umiejętnościom. Znacznie łatwiej jest powierzyć to zadanie specjalistom, którzy nie tylko są pewni swoich decyzji, ale również poprawnie potrafią zdefiniować cel, jaki dzięki nim można osiągnąć.

Benchmarking sposobem na doskonalenie firmy

Firma powinna być skoncentrowana nie tylko na celu, ale przede wszystkim na działaniach, jakie pozwalają go osiągnąć. Poza szeroką wiedzą z zakresu własnej branży i wiedzy rynkowej wymaga to również dobrej znajomości konkurencji i umiejętności wyodrębnienia skutecznych metod i technik, które pozwalają największym markom realizować swoje plany i projekty.

Konsulting logistyczny to znacznie więcej korzyści niż tylko gotowy plan i system logistyczny opracowany na podstawie cech, możliwości i ograniczeń konkretnej firmy. Specjaliści prowadzą badania i analizy porównawcze technik, które są wykorzystywane w jednym przedsiębiorstwie, z tymi, które wybrała konkurencja. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak innym firmom udało się osiągnąć tak dużo, konieczne jest zagłębienie się w ich system zarządzania zasobami ludzkimi, magazynem, procesem produkcji, a także obsługą klienta. Praktykę tę nazywamy benchmarkingiem.

Konsulting logistyczny - Benchmarking
Konsulting logistyczny – Benchmarking

Należy jednak odróżnić naśladowanie innych od wychwytywania czynników, które powodują, że proces realizowany jest skutecznie. Kolejny etap to zdefiniowanie własnych możliwości pozwalających na wdrożenie podobnych zmian w naszej firmie. Może się okazać, że są one znacznie większe i tym samym mamy odpowiednie warunki, aby zrobić coś lepiej, zastosować nowocześniejsze i bardziej zaawansowane techniki i metody.

Aby benchmarking można było realizować w firmie, trzeba posiadać dużą wiedzę z tego zakresu, być osobą obiektywną, dostrzegającą nie tylko własne zalety, ale także wady, dokumentować własne procesy, być na bieżąco z tym, co dzieje się na wszystkich obszarach naszej działalności, usystematyzować tę wiedzę i być otwartym na to, co jest na zewnątrz, na innych, na innowacje i nowości. To praktyka przynosząca ogromne korzyści, jednak wymaga ona ogromnego zaangażowania i poświęcenia.

Szybka reakcja, szybkie wdrożenie gotowych rozwiązań

Szybkość czy skuteczność? Szybka skuteczność – tak dzisiaj funkcjonuje biznes, rynek produkcji i usług. Erę pracy na akord, kiedy ważna była ilość, a nie jakość, mamy już daleko za plecami. Podobnie jest w przypadku koncentrowania się tylko na dobrej realizacji planu, dostarczeniu klientowi wysokiej jakości produktu. Nastał wiek, kiedy należy te dwa aspekty ze sobą połączyć. Wynika to z rosnącej konkurencji oraz potrzeb i oczekiwań klienta. Konsulting logistyczny dzięki nieustannej obserwacji i stworzeniu solidnych fundamentów, czyli planu dostosowanego do konkretnego profilu, jest w stanie zaproponować gotowe rozwiązania, często stworzone znacznie wcześniej w oparciu o to, co nowego pojawiło się w branży. Przedsiębiorca nie angażuje swojego zespołu do pracy nad usprawnieniami, a jedynie z nich korzysta. Ponadto reakcja na zmiany jest natychmiastowa. Monitoring pracy zespołu i zarządzanie kryzysowe umożliwia dostrzeżenie tego, co wymaga usprawnienia, i natychmiastowe wdrożenie gotowego rozwiązania.

Rozwój poprzez doskonalenie kwalifikacji zespołu

„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają. Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”(T. Harv Eker)

Kiedy konkurencja jest aktywna, a klienci coraz bardziej wymagający, nie można być firmą przeciętną, nie można stać w miejscu i bazować tylko na tym, co już wiemy. Branża TLS jest tego doskonałym przykładem – to, co było nowe wczoraj, dzisiaj jest już jednym z wielu, a jutro nie będzie już w żaden sposób skuteczne. Dlatego Crusar nie zapomina o bardzo ważnej dziedzinie biznesu – o rozwoju własnym i rozwoju swoich pracowników. Tą teorią dzieli się ze swoimi klientami, przekonując ich, że bez doskonalenia kwalifikacji nie jesteśmy w stanie zwiększać produktywności, efektywności i skuteczności.

Konsulting obejmuje kształcenie pracowników, którzy uczą się nowych praktyk i metod od specjalistów z zakresu logistyki. Brak konieczności organizowania dodatkowych szkoleń czy też wymagania od zespołu samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności są dużym atutem. Dzięki bogatszej wiedzy czują się oni pewniej, są bardziej świadomi swojej wartości, a firma zyskuje zaufanie klientów, ponieważ proponujemy im usługi świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Odpowiedni podział obowiązków

Obowiązków w firmie przybywa z każdym kolejnym rokiem, szczególnie kiedy dążymy do doskonalenia i poszerzania zakresu świadczonych przez nas usług. Jest to proces, którego na co dzień nie dostrzegamy w aż tak dużym stopniu. Kiedy jednak przerwy na lunch zamiast trwać 30 minut obejmują jedynie szybkie 10-minutowe odejście od biurka, a nadgodziny stają się codziennością, pracownicy przestają akceptować taki stan rzeczy.

Nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych, transportowych i logistycznych związane jest z pojawieniem się nowych obowiązków, które uniemożliwiają nam często wykonywanie tych, do których jesteśmy zobligowani. Dotyczy to zarówno właściciela firmy i zespołu zarządzającego, jak również innych pracowników. Celem konsultingu logistycznego jest m.in. uniezależnić zespół od codziennych zadań, dać mu większą swobodę świadczenia usług oraz zwiększyć ilość wolnego czasu, co pozwala na koncentrowanie się na swoich codziennych obowiązkach. To z kolei przekłada się na wzrost produktywności, efektywności i zadowolenia pracowników.

Ponadto konsulting logistyczny to nie usługa, a pakiet usług. Otrzymujemy gotowy całościowy projekt obejmujący optymalizację funkcjonowania procesów, zarządzanie zmianami, wdrożenie nowych rozwiązań, projektowanie systemów magazynowych i produkcyjnych, zarządzanie kryzysowe, a także szkolenie pracowników. Im więcej dostajesz, tym mniej musisz i powinieneś.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here