Dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny? (III)

0
348
Doradztwo logistyczne - przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi konieczności konsultacji zmian
Doradztwo logistyczne - przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi konieczności konsultacji zmian

dlaczego każdy dobry szef powinien uwierzyć w konsulting logistyczny?

Czas czytania:
ok. 4 min

Z artykułu dowiesz się:

  • Jak wygląda zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach?
  • Jakie problemy logistyczne pojawiają się w firmach najczęściej?
  • Jaki wpływ na zmiany w logistyce mają wykwalifikowani specjaliści?
  • Dlaczego stosowanie nowych metod i technologii w przedsiębiorstwie jest tak ważne?
  • Co to jest banchmarking?
  • W jaki sposób konsulting logistyczny wpływa na umiejętności pracowników?
  • Jaką rolę w usprawnianiu pracy firmy odgrywa analiza danych?
  • Jak rozliczać się za firmą konsultingową?

System logistyczny firmy powinien posiadać dwie najważniejsze cechy. Po pierwsze być spójny –każda zmiana w jednym z podsystemów musi skutkować ewentualnymi zmianami w innych, a przynajmniej analizą ich konieczności. System logistyczny jest bardzo złożony, a poszczególne jego elementy są ze sobą powiązane i jednocześnie od siebie zależne. Oprócz spójności w systemie logistycznym ważna jest elastyczność. Szybka reakcja na nowości i innowacje, wpływ konkurencji i otoczenia ekonomicznego, a także zmiany cen rynkowych przyczyniają się do usprawnienia realizacji zamówień, procesu produkcji i magazynowania, a także obsługi klienta. Analiza, obserwacja, planowanie, wdrażanie i kontrolowanie – w działaniach logistycznych nie ma miejsca na stagnację.

Usprawnienia wymagają konsultacji

O dobrze funkcjonującej firmie nie można mówić w momencie, kiedy zakłócona jest w niej komunikacja pomiędzy pracownikami – zarówno z tego samego szczebla, jak też na linii kierownik – pracownik. W firmach produkcyjnych i transportowych mamy jednak do czynienia z wieloma zespołami, z których każdy zajmuje się innym obszarem działalności. Sprawność funkcjonowania firmy zależy od współpracy w zespole, ale również od spójności pracy wszystkich zespołów razem.

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi konieczności konsultacji zmian, nowych projektów i wdrażania innowacji ze swoimi pracownikami. Sama świadomość jest jednak tylko jednym z pierwszych kroków, jaki przybliża nas do stworzenia dobrze współpracującego ze sobą zespołu, w którym każdy ma poczucie przynależności do grupy i wpływu na funkcjonowanie firmy. Ogranicza nas jednak czas. Ilość codziennych obowiązków uniemożliwia lub znacznie utrudnia spotkania z poszczególnymi grupami roboczymi. Kosztem sprawnego przepływu informacji przedsiębiorca dąży do nieustannego wzrostu produktywności pracowników.

Jednym z obszarów konsultingu logistycznego jest usprawnienie procesów w poszczególnych podzespołach i podsystemach. Obejmuje to rozmowy z pracownikami oraz ich obserwację. W ten sposób kierownik lub właściciel firmy zostaje pozbawiony obowiązku, który niekorzystnie wpływał na organizację pracy w zespołach. Przejęcie zadań przez firmę konsultingową stanowi wartość dodatnią dla pracowników każdego szczebla.

Analiza danych i gotowe raporty

Informacja jest źródłem wiedzy, na niej opieramy swoje decyzje, które musimy podjąć zarówno w życiu prywatnym, jak również na płaszczyźnie biznesowej. W firmach zajmujących się produkcją, magazynowaniem czy też transportem takie informacje napływają do nas z różnych działów, danych jest więc na tyle dużo, że człowiek nie jest w stanie ich samodzielnie uporządkować, przetworzyć i przeanalizować.

Konsulting logistyczny ma na celu również usprawnienie procesu zbierania i analizowania danych. Służą do tego oprogramowania, które gromadzą informacje pochodzące z różnych podzespołów, zarządzają nimi i je analizują. Jeden system synchronizuje wszystkie dane, co pozwala efektywniej i bardziej obiektywnie ocenić całościowe funkcjonowanie działań logistycznych w firmie. Przedsiębiorca otrzymuje gotową analizę i raporty – dzięki konsultingowi i proponowanemu oprogramowaniu może zatem zrezygnować z kolejnego obowiązku.

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - analiza danych i raportowanie
Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie – analiza danych i raportowanie

Rozliczenie za efekt

Jednym z ważniejszych składowych każdej firmy jest budżet. To często kwestie finansowe ograniczają przedsiębiorcę w podjęciu ważnych zmian lub zupełnie odwrotnie – pozwalają mu na reorganizację pracy, usprawnienie działań i realizację nowych projektów. Istnieje przekonanie, że aby coś osiągnąć, trzeba najpierw zainwestować. Firma Crusar doskonale rozumie współczesnych klientów biznesowych, ma świadomość, że nie każdy może sobie pozwolić jednorazowo na duże inwestycje, jednak wierzy, że każdy zasługuje na korzyści z nich płynące. Proponuje zatem bezpieczną formę finansowania na podstawie wypracowanych oszczędności, a nie budżetu firmy. Z klientami rozliczamy się za efekt, czyli na podstawie success fee. Aby coś osiągnąć, najpierw trzeba coś zmienić, aby mieć oszczędności, najpierw trzeba mieć zysk przewyższający wydatki, i my do tego dążymy.

Konsulting logistyczny to nie porady i wskazówki, co powinien zrobić przedsiębiorca, aby uczynić swoją firmę lepszą. To złożony proces opierający się na dogłębnej analizie, poznaniu potrzeb, możliwości, zagrożeń, ograniczeń firmy, dostosowanie złożonego systemu logistycznego do jej sytuacji, kontrolowanie postępów i nieustanne wzbogacanie systemu o innowacje. To innowacyjność wyróżnia największe współczesne marki, to innowacyjność buduje przewagę nad konkurencją, to w końcu innowacyjność pozwala uwierzyć, że jutro możemy być lepsi, niż byliśmy wczoraj. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here